Асоциация НЕСТ
За Асоциацията За Асоциацията
Мисия Мисия
БСЦ- Business Support Center

БСЦ/Business Support Center

Проекти Проекти
Програма Програма
Услуги Услуги
Фирмено представителство Представителство
Инвестиции Инвестиции
Недвижими имоти Недвижими имоти
Строителство Строителство
Joint Venture Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Контакт Контакт
Език
Език

Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия

Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия - АСОЦИАЦИЯ НЕСТ
Асоциация НЕСТ допринася за развитието на всички сектори от българската икономика.

Тя подкрепя, както частния така и държавния сектор с вярата, че насърчаването им ще допринесе за възраждането и икономическото развитие на българските търговско, стопански и индустриални предприятия.


Best view 600 x 800
© 2017
Обединение, асоциация, консултации, агенция за инвестиции, изпълнителска агенция, асоциация за инвестиции, анализи, стратегии, инвеститорски новости, правни консултации, консултации недвижими имоти, наеми, реклама, панаири, конгреси, трансфер на технологии, ноу-хау, лицензии , интелектуална собственост, авторски права, информационни технологии, изложби, експозиции, галерии, търгове, аукциони, симпозиуми, конференции, семинари, делови срещи, строителни парцели, вилни, промишлени, зони строителство, строително ремонтни работи, архитектура, вътрешен дизайн, промишлени обекти, стоки, услуги, производство, търговия, търговец, търговски, индустриален, стопански консулт, предприятие, търговско представителство, фабрика, завод, фирмено представителство, индустриална камара, търговска камара, стопанска камара, малък и среден бизнес, агенция, малък бизнес, среден бизнес, борсов посредник, дилър, мениджър, търговски агент, събирателно дружество, холдинг, акционерно дружество, инвеститор, финансов инвеститор, банка, офис, финанси, командидно, спонсор, бизнес план, консултанска агенция, печалба, приход, процент, асоцийран, инвестиран, реализиран, комерсиален, предприамачи, икономика, интереси, производствени машини, поточна линия, склад, складови площи, строителни материали, мостри, наеми, търговска марка, инструменти, документи, логистика, логистичен, резерваций, оферта, патент, пари, паричен поток, плащане, пазар, пратка, практика, превозвач, премия, продавач, продажба, сдружение за малък и среден бизнес, сдружение на търговци, бизнес клуб, икономика, икономическо развитие, икономически просперитет, стокова борса, финансова борса, финансов брокер, гнездо, седалище